top of page
Search
  • Writer's pictureMavrisma

Vik I sogn

Far i huset har rötter i Vik i Sogn och vi är heldiga som har en hytta (Halrynjo hytta) på Vikafjell ⛰. Samtidigt syns vi att det är så trevligt att besöka Halrynjo gården och gå på de olika fjälltopparna som omringar staden ⛰🤩


14 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


Post: Blog2_Post
bottom of page