top of page
Search
  • Writer's pictureMavrisma

Spårtrening

En av de tingene som tar litt tid, men er så gøy, er spår 🐶. Vi legger ut en spår av blod, som avsluttes med en hjorteskank 🍖. Her er vi ferdige med spåret og Telle fraktar vinsten til bilen 🤩


10 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page